Warta Pilihan

Masih tersimpan rapi dalam ingatan saya, ungkapan ibu yang berulang-ulang beliau ucapkan di hadapan saya. “Amak sangat berharap ada anak amak yang