Warta Pilihan

“Maka hendaklah merekah menyembah Tuhan pemilik Ka’bah ini. Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, dan mengamankan mereka dari rasa