Wartapilihan.com – Sebagai Dien, Islam memberikan petunjuk atau tuntunan kepada manusia dalam menjalani hidup di dunia. Dengan berbekal pada Kitabullah, Al-Quran, dan