Budaya Ilmu Asas Kejayaan Bangsa

by

Buku Penjelasan Budaya Ilmu (kini dilengkapi menjadi Budaya Ilmu) adalah lanjutan dari risalah tulisan Prof Wan Mohd Nor Wan Daud yang diterbitkan pada tahun 1988 oleh Nurin Enterprise yang berjudul: Budaya Ilmu, Konsep, Prasyarat dan Pelaksanaannya di Malaysia.

Wartapilihan.com, Depok– “Alhamdulillah sambutan pelbagai lapisan masyarakat amat baik, khasnya para pendidik, mahasiswa dan pensyarah institusi pengajian tinggi. Sejak itu sehingga Penjelasan Budaya Ilmu diterbitkan oleh DBP, risalah itu telah dicetak sebanyak tiga kali yang berjumlah hampir 10.000 naskah. Sehubungan dengan itu ramai sekali pembaca yang meminta penulis menghuraikan perkara penting ini dengan lebih mendalam lagi,” terang Prof Wan Daud dalam bukunya.

Buku ini membicarakan konsep budaya ilmu, ciri-cirinya serta penjelmaannya dalam tamadun terdahulu dan masa kini agar dapat memberikan iktibar bagi kegunaan kita. Konsep ilmu dan penjelmaan beberapa ciri budaya ilmu yang terdapat dalam tamadun Yunani Kuno, Cina, India, Islam serta tamadun modern baik dari Barat atau dari Timur digali dan dikupas secara hormat dan kritis. Sikap hormat dan kritis dalam hubungan kita dengan tamadun lain ini adalah satu keperluan penting demi mencapai kebenaran dan keadilan. Sikap hormat kritis ini bukan saja mesti diamalkan dengan tamadun lain malah dengan sejarah sendiri juga. Walau bagaimanapun sikap ini hampir tidak terdapat langsung dalam sebagian besar masyarakat kita, termasuklah golongan cendekiawan sendiri.

Prof Paul Kennedy dari Universitas Yale, Amerika Serikat dalam bukunya The Rise and Fall of the Great Powers : Economic Change and Military Conflict from 1500-2000 yang menjadi international best seller telah menganalisis faktor-faktor penting kebangkitan dan kejatuhan kuasa-kuasa besar dari abad ke 16 hingga abad ke 20 Masehi. Seperti Kerajaan Islam Turki dan Mughal India, Dinasti Ming Cina, Jepang, Rusia dan negara-negara Eropa. Ia mendapati bahwa dua factor utama yang saling berkaitan ialah kewibawaan sistem serta kuasa ekonomi dan kekuataan teknologi ketentaraan. Namun masih boleh disimpulkan dari analisisnya ini bahwa factor yang menjadi dasar kedua ‘faktor akibat’ itu adalah sikap terhadap ilmu dan penghayatan budaya ilmu. Ia mendapati sikap puas hati, jumud dan angkuh golongan berkuasa di kalangan ilmuwan, dan pemerintah dalam kerajaan Turki, India dan Cina adalah sebab utama kelemahan sistem ekonomi dan teknologi ketentaraan mereka. Keadaan demikian ini adalah sebagian jelmaan gejala yang disebut Prof Naquib al Attas sebagai ‘kekeliruan dan penyelewengan dalam ilmu’. Meski al Attas menggunakan konsep ini bagi membincangkan masalah umat dan tamadun Islam, namun ini juga bisa digunakan untuk tamadun lain.

Prof Wan Daud kemudian menceritakan tentang pengalamannya bersama Prof Naquib al Attas dalam membangun ISTAC (International Institute of Islamic Thought and Civilization). “Saya belajar lagi secara mendalam dengan pengasas dan pengarahnya SMN Al Attas dan bersungguh-sungguh membantu beliau dalam hal ihwal akademik dan pelajar dari tahun 1988 sehinggalah 13 Oktober 2002. Selama 14 tahun itulah saya bertemu dengan ilmuwan, pemimpin, pentadbir, usahawan dan pelajar Islam pelbagai peringkat dari seluruh dunia dan menyaksikan hakikat budaya ilmu yang rapuh di kalangan pelajar dan masyarakat terpelajar Islam,” tulisnya.

Prof Wan melanjutkan,”Justeru pada waktu itu jugalah saya berasa amat penting sekali mengusahakan edisi keduanya yang ditulis dan disiapkan ketika saya mula menghirup udara ilmiah ISTAC, yakni setelah edisi pertamanya yang terbit pada tahun 1991 mendapat sambutan baik dari pembaca dan dicetak semula sebanyak tiga kali. Untuk memahami secara lebih mendalam beberapa perkara yang saya bincangkan dalam buku ini, pembaca harus juga menelaah tiga karya saya yang lain, yaitu : The Beacon of the Crest of Hill : A Brief History and Philosophy of the International Institute of Islamic Thought and Civilization, The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al Attas: An Exposition on the Original Concept of Islamization dan Pembangunan di Malaysia : ke Arah Satu Kefahaman Baru yang Lebih Sempurna.”

Buku Budaya Ilmu ini diakui Prof Wan telah mendapat sambutan hangat dari pembaca di Malaysia, Thailand Selatan, Singapura dan Indonesia.
Buku ini mengandung tiga makalah Prof Wan Daud. Pertama makalah Iklim Kehidupan Intelektual di Andalusia: Satu Cerminan Islamisasi Dua Dimensi. Kedua makalah Kerangka Komprehensif Pemikiran Melayu Abad ke 17 Masihi Berdasarkan Durr al Faraid karya Shaykh Nur al Din al Raniri dan ketiga makalah Budaya Ilmu dan Perpaduan Negara.

Dalam Bab I, guru besar pendidikan Islam ini menguraikan secara menarik tentang kaitan budaya ilmu dan tamadun. “Pembinaan budaya ilmu yang bersepadu dan jitu merupakan prasyarat awal dan terpenting bagi kejayaan, kekuatan dan kebahagiaan seseorang dan sesuatu bangsa. Seseorang individu atau sesuatu bangsa yang mempunyai kekuasaan atau kekayaan tidak boleh (tidak bisa) mempertahankan miliknya, apatah lagi mengembangkannya tanpa budaya ilmu yang baik. Malah dia akan bergantung kepada orang atau bangsa lain yang lebih berilmu. Kita telah melihat sendiri betapa beberapa negara minyak yang kaya raya terpaksa bergantung hampir dalam semua aspek kehidupan negaranya kepada negara lain yang lebih maju dari keilmuan dan kepakaran. Selain itu kedua-dua unsur di atas, iaitu harta dan takhta, bersifat luaran dan sementara. Kedua-duanya bukanlah ciri yang sebati dengan diri seseorang atau sesuatu bangsa tanpa ilmu yang menjadi dasarnya. Sebaliknya bila ilmu terbudaya dalm diri peribadi dan masyarakat dengan baik, ia bukan sahaja boleh mengekalkan dan meningkatkatkan lagi kejayaan sedia ada, malah boleh memberikan keupayaan memulihkan diri dalam menghadapi sebarang kerumitan dan cabaran,”jelasnya.

Sumber-sumber lain, seperti jumlah tenaga manusia atau kekuatan tentara, walaupun berperanan dalam membantu kekuatan sesuatu bangsa, tidak merupakan factor yang boleh memberikan kekuatan hakiki, apatah lagi memberikan arah dan makna dalam pembangunan menyeluruh bangsa itu. Hal ini diakui juga oleh Ibn Khaldun. Malah telah berlaku beberapa kali dalam sejarah, baik, akan memeluk dan menganut nilai dan ciri tamadun lain yang ditaklukinya.
Kaum biadab yang terdiri dari suku bangsa Jerman, yang pada satu ketika dipimpin oleh Attila (m. 453M), telah mengganas dan menakluk Imperium Roma sebelum abad keenam Masehi. Tetapi seperti yang telah dirumus SMN al Attas, orang Jerman yang tidak berilmu dan bertamadun ini tidak Berjaya memusnahkan imperium Roma yang telah tegap berdiri dan merupakan salah satu tamadun tertinggi dalam sejarah manusia. Malah kaum biadab itu sendiri yang telah ditakluki oleh Kebudayaan Roma dengan mengikut cara dan kebiasaan hidup Romawi sehingga meniru kedudukan golongan feoderatinya (feudal).

Begitu juga halnya dengan bangsa Mongol di bawah pimpinan Gengiz Khan (m. 1227M) dan Kublai Khan (m. 1294M) dalam hubungan mereka dengan tamadun Cina. Walaupun mereka menakluki negara Cina dan rakyatnya, tetapi orang Mongol akhirnya telah diCinakan oleh tradisi keilmuan dan kebudayaan Cina. Penerus mereka Hulagu dan Timur Yang Tempang (Tamerlane) yang mengganas dan menakluki negara Islam di India Utara, Iran dan beberapa bagian Timur Tengah juga telah menunjukkan kehampaan mereka dalam arena tamadun. Malah rumpun bangsa Mongol dan Turki yang dahulunya amat biadab, dan telah banyak menimbulkan kerusakan ketamadunan dalam Islam, telah memeluk agama Islam, dan kemudiannya telah melahirkan kekuatan tersendiri dalam sejarah dan tamadun Islam. Umat Islam yang berserakan di Turki, Cina dan Rusia, hari ini terdiri dari rumpun bangsa ini.

Buku Prof Wan Daud ini juga mendapat simpati yang luar biasa dalam peluncurannya baik di Malaysia maupun di Indonesia. Di Malaysia, Buku ini diluncurkan di Galeri Pustaka Negeri Sarawak pada 7 April 2019. Di Jakarta/Depok, buku berbobot ini diluncurkan pada 31 Agustus 2019 dengan dihadiri sekitar 500 orang peserta. Peserta terdiri dari dosen, mahasiswa, aktivis kampus, pengusaha, dai dan lain-lain. Di Bandung, buku ini dluncurkan pada 10 November 2019 dan dihadiri sekitar 150 peserta.

Nuim Hidayat, Depok, 12 Januari 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *