Warta Pilihan

Wartapolitik.com – Ia seorang kekasih Allah terkemuka pada abad ke-3 hijriah. Ia berasal dari Balkh (Afghanistan). Ia mengarungi ilmu dan kesalehan di