Warta Pilihan

Sekolah Islam yang terbaik adalah sekolah Islam yang beradab. Beradab di sini artinya tersusun. Mendahulukan atau mengutamakan pendidikan dan pembelajaran yang fardhu

Bayangkanlah, ribuan saudara kita sebangsa dan setanah air, hidup berhimpitan di bawah tenda-tenda plastik yang semakin compang-camping terkena hujan dan panas; Ratusan